Úvaha o textilních materiálech

V dnešní globalizované době už jsme si odvykli sledovat původ našeho oblečení a materiálů, ze kterých je vyrobeno. Pokud se však člověk zamyslí nad systémem, jakým přicházejí k ziskům všechny nadnárodní koncerny, a že jich je v oděvním průmyslu dost, musíme se aspoň trošku distancovat od jejich způsobu generování zisků.

Jsou totiž založeny právě jen na rozdílech v ceně práce v různých částech světa. Je to sice částečně výhodné pro spotřebitele a konkurenční boj tlačí ceny dolů, ale zároveň to někdy znamená, že nosíme oblečení, které šila negramotná holčička, která měla místo toho sedět ve školní lavici. Pro spotřebitele kromě nepříjemného pocitu, to může mít také vedlejší efekty, jako textil promořený nezdravými chemikáliemi, aby byl schopen převozu v kontejnerech na tisícikilometrové vzdálenosti po celé planetě…

Jedním z nesporných následků je také všeobecný ústup z požadavků na kvalitu materiálu a jeho užitné vlastnosti, protože cílem koncernů jistě není, aby nám jejich kousek vydržel věky.

Pryč jsou doby, kdy si pánové zakládali na tom, že jejich oblek je ušit z nejčistší Shatlandské vlny. Takové obleky ovšem mohou sloužit téměř i dnes. Dámy si dávaly doporučení na paní Podolskou či Rosenbaumovou, jejichž dodavatelé jezdili pro látky do Londýna či Milána již za První republiky.

Vzhledem k tradicím špičkové výroby v historických centrech textilu v Evropě je předpoklad, že tam díky řemeslné hrdosti staletých rodů tkalců a textiláků, dodnes mají na kvalitu mnohem vyšší požadavky a jejich umění stalo téměř součástí jejich genomu.

Myslím, že nastala doba, kdy se zase musíme vrátit k požadavkům na oděvní materiál jako na součást kultury pěstěné vkusem, rozumným ekonomickým počínáním a řemeslným zpracováním, jako uměním účelně využívat zejména materiálů, které mají původ v přírodě.

My se v našem krejčovství ke všem těmto požadavkům hlásíme, používáme vysoce ušlechtilé materiály, což naše klientky oceňují jak v délce užitné doby oděvu, tak v na první pohled rozeznatelné kvalitě estetické i praktické. V neposlední řadě pak nabízíme originalitu a výjimečnost.

-MH-